Elektroprojekce Ing. Pavel Zdeněk

Nabízíme Vám kompletní projekční a inženýrské služby v oboru elektro

Projektové dokumentace – silnoproudé systémy

Projektové dokumentace – silnoproudé systémy Projekce silnoproudých systémů tvoří základ naší činnosti. Specializujeme se na projekty na hladině NN v občanských a administrativních stavbách, zdravotnictví a průmyslu. Při projektování staveb dbáme na ekonomicky a technicky výhodná řešení a dodržování platné legislativy. Pro zhotovitele elektroinstalací nabízíme možnost zajištění dokumentace skutečného provedení stavby. Vnitřní elektrické rozvody
Osvětlení (umělé, nouzové)
Řízení rizika
Ochrana proti blesku a přepětí
Napájení budov, trafostanice
Záložní a náhradní zdroje
Veřejné osvětlení

Projektové dokumentace – slaboproudé systémy

Projektové dokumentace slaboproudých systémů dodáváme ve spolupráci se specialisty na konkrétní aplikaci. Při projekční činnosti dbáme na koordinaci profesí. EPS – elektrická požární signalizace
EZS – elektrické zabezpečovací systémy
CCTV – kamerové systémy
ACS – přístupové systémy
ER – evakuační rozhlas

Autorské a technické dozory
Inženýrská činnost elektro
Zajištění kompletního veřejnoprávního projednání stavby

Konzultační a poradenská činnost

Posouzení stavu elektroinstalace
Úsporná opatření
zásuvkové a technologické rozvody, osvětlení, ochrana staveb před bleskem, náhradní zdroje, venkovní osvětlení rodinné a bytové domy, obchodní jednotky, administrativa, zdravotnictví, průmysl kontakt - asi jen jméno, telefon, mail


Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena  |  EP Zdeněk.cz
ÚVOD            SLUŽBY           SPOLUPRÁCE           KONTAKTY
Vážení zákazníci,

nabízíme Vám kompletní projekční a inženýrské služby v oboru elektro. S našimi zákazníky spolupracujeme od záměru, přes projekční přípravu až k realizaci a provozování instalace. Při projekční činnosti klademe důraz na kvalitu, odbornost a soulad projektů s platnou legislativou.